DỰ ÁN

banner-1

Nhà ở xã hội HQC Phú Tài

135A Nguyễn Hội, phường Phú Tài, thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Basic CMYK

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1

Xã Hàm Kiệm và Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.

198 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
(0252) 3636 777
info@binhthuanhouse.vn​