LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình công ích (công trình thủy lợi)
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
 • Hoàn thiện công trình xây dựng.
198 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
(0252) 3636 777
info@binhthuanhouse.vn​