“Với kế hoạch cung cấp tới 200 triệu USD cho chương trình phát triển bất động sản Nhà ở xã hội, Khu công nghiệp và các lĩnh vực khác tại Việt Nam”

Ngày 14-7-2020 tại New York, PHILUX Capital Advisors, Inc., một công ty con thuộc sở hữu của PHI Group, Inc., thông báo rằng họ đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Hoàng Quân để hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực tài trợ vốn, bất động sản và các cơ hội đầu tư khác tại Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ, PHILUX Capital có kế hoạch cung cấp tới 200 triệu USD (tương đương 4.600 tỉ đồng) để hỗ trợ cho nhiều dự án nhà ở xã hội và các chương trình phát triển bất động sản khác bao gồm khu công nghiệp, cảng và khu du lịch mà Tập đoàn Hoàng Quân hiện đang thực hiện và phát triển. Ngoài ra, PHILUX Capital cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn Hoàng Quân tái cơ cấu lại toàn diện để tiếp cận thị trường vốn quốc tế và niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (Mỹ).

PHILUX Capital Advisors hợp tác toàn diện với Tập đoàn Hoàng Quân - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm – một trong những dự án của Tập đoàn Hoàng Quân

Tập đoàn Hoàng Quân là một trong những tập đoàn tư nhân lớn được thành lập từ năm 2000 với 30 công ty thành viên, Hoàng Quân tạo thành chuỗi kinh doanh liên kết từ đầu tư, pháp lý, thiết kế, xây dựng, thẩm định giá đến tiếp thị, sàn giao dịch phân phối sản phẩm và quản lý dự án, quản lý tòa nhà. Hoàng Quân đã và đang phát triển thành công 22 dự án Nhà ở xã hội và cung ứng ra thị trường hơn 7.000 sản phẩm, cùng các dự án Khu công nghiệp .

Tiến sĩ Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quân cho biết: “Được hợp tác với PHILUX Capital Advisors (thuộc PHI Group USA) có thế mạnh và kinh nghiệm quốc tế về tái cơ cấu, M&A tại các thị trường tài chính và chứng khoán quốc tế hàng đầu. Tập đoàn Hoàng Quân rất may mắn được tái cấu trúc lại như một “re-startup”, để bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện sứ mệnh phát triển bất động sản của mình ở Việt Nam và vươn ra nước ngoài…”

Tin ảnh: Phương Phạm